Đặt xe online

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


 

 

CÁC TUYẾN XE LIMOUSINE

Lộ trình Loại xe Số ghế Gia vé từ Đặt vé
Hà Nội Hà Giang Xe Vip Limousine Đặt xe
Hà Nội Hà Nội Xe Vip Limousine Đặt xe
Hà Nội Sapa Xe Vip Limousine 9 - 16 - 18 Ghế Vip 330.000 Đặt xe
Sapa Hà Nội Xe Vip Limousine 9 - 11 - 16 - 18 Ghế Vip 330.000 Đặt xe
Hà Nội Hà Giang Xe Vip Limousine 16 - 18 Ghế Vip 350.000 Đặt xe
Hà Giang Hà Nội Xe Vip Limousine 16 - 18 Ghế Vip 350.000 Đặt xe

CÁC TUYẾN XE GIƯỜNG NẰM

Lộ trình Loại xe Số ghế Gia vé từ Đặt vé
Hà Nội Lai Châu Xe Giường Nằm Đặt xe
Hà Nội Hà Giang Xe Vip Limousine Đặt xe
Hà Nội Hà Nội Xe Vip Limousine Đặt xe
Sapa Hà Nội Xe Giường Nằm 40 Giường 250.000 Đặt xe
Hà Nội Sapa Xe Giường Nằm 40 Giường 250.000 Đặt xe
Mộc Châu Hà Nội Xe Giường Nằm 40 Giường 180.000 Đặt xe
Hà Nội Mộc Châu Xe Giường Nằm 40 Giường 180.000 Đặt xe
Hà Giang Hà Nội Xe Giường Nằm 40 Giường 220.000 Đặt xe
Hà Nội Hà Giang Xe Giường Nằm 40 Giường 220.000 Đặt xe
Tuyên Quang Hà Nội Xe Giường Nằm 40 Giường 80000 Đặt xe
Hà Nội Tuyên Quang Xe Giường Nằm 40 Giường 180000 Đặt xe
Hà Nội Lai Châu Xe Giường Nằm 40 Giường 300.000 Đặt xe
Lai Châu Hà Nội Xe Giường Nằm 40 Giường 300.000 Đặt xe